EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Šilkaitis Stasys

Dailininkas Stanislovas Šilkaitis gimė 1927 metu gegužės 9 diena,Paliepių kaime,Ariogalos valsčiuje,ūkininku šeimoje.Buvo jauniausias iš keturių broliu.Tėvas Marcelius Šilkaitis 20 amžiaus pirmame dešimtmetyje buvo išvykęs i JAV, kur dirbo anglių kasyklose Pensilvanijoje.Tėvui grįžus Lietuvą šeima persikėlė į Ariogalą,kur atidarė maisto prekių parduotuvę.II-ojo pasaulinio karo metu šeima buvo išblaškyta,tėvas mirė 1939 metais,du broliai pasitraukė į Vakarus.1946 m.S.Šilkaitis baigė Kėdainių 2-ają gimnazija.Tais pačiais metais pradėjo mokytis Kauno Valstybiniame Taikomosios ir Dekoratyvinės Dailės Institute.
Mokėsi pas žymius to meto dailininkus dėsčiusius institute J.Vaitį,R.Kalpoką,L.Kazoka,kurie jaunajį dailininką įvertindavo gerai arba labai gerai.Vasaros praktika atliko pas L.Kazoką, .Žmuidzinavičių,J.Buračą,F.Ušinskaitę.Kadangi buvo kilęs iš sovietmečiu pradėto persekioti socialinio sluoksnio o du broliai buvo pasitraukę į Vakarus,paskutiniais studijų metais buvo pašalintas iš instituto.Greičiausiai dėl tu pačiu priežasčių nebuvo priimtas ir į Lietuvos dailininkų sąjungą.Įsidarbino dailininku "Inkaro" gumos gaminių fabrike.Laisvalaikiu tapė peizažus,portretus,natiurmortus piešdavo šaržus.Mėgo išvykas i gamtą, ieškodamas tapymui tinkamu vaizdu. Išlikusioje 1957 metais atspausdintoje knygelėje nupiešė Kauno rašytojų klubo narių draugiškus šaržus.S.Šilkaičio darbai buvo eksponuojami respublikinėse bei Kauno dailininku parodose.Bendravo su Kauno dailininkais A.Martinaičiu,S.Krasausku, V.Povilaičiu,M.Ostrausku,P.Stausku."Inkaro" fabrike kuri laiką veikusioje vaikų dailės studijoje vaikus mokė piešimo meno.Į pensija išėjo jau atgavus Lietuvai nepriklausomybe.Bet dėl suprastėjusios sveikatos teko atsisakyti taip mėgtų išvykų į gamtą, vis rečiau prisiliesdavo prie teptuko, retkarčiais pataisydavo jaunystės kūrinius.Mirė Stanislovas Šilkaitis 1995 m. gegužės mėnesi ligoninėje,eidamas 68 metus.Dailininko Stanislovo Šilkaičio kūrybinį palikimą sudaro apie trejetą šimtų darbu.Tai peizažai,natiurmortai,portretai,šaržai,keliolika dailės kūriniu ant visuomeniniu pastatu sienų.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai