EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Paukštienė Jadvyga

Tapytoja ir grafikė gimė 1913 m. Liepojoje, ir mirė 2005 m. JAV. 1938 m. baigusi Kauno meno mokyklą, P. Kalpoko studiją, žinias gilino Paryžiuje Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje pas profesorių D'Espagnat. 1937 m. už kilimo projektą Lietuvos paviljonui Paryžiaus pasaulinėje meno ir technikos parodoje buvo apdovanota aukso medaliu. 1944 m. išvyko į Vokietiją, nuo 1949 m. - į JAV. Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje dėstė tautodailę. Rašė straipsnius apie dailę leidiniuose "Draugas", "Moteris", priklausė Čikagos lietuvių dailininkių sąjungai. Pagerbta JAV LB Kultūros tarybos premija (2001).


Surengė virš 15 personalinių parodų įvairiuose JAV miestuose.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai