EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Murinas Bronius

Gimė 1906 m. Rygoje. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Petrograde ir Maskvoje. 1918-1922 m. mokėsi Linkuvos gimnazijoje, 1923-1928 m. - Kauno meno mokykloje, tapybos studijoje (kartu mokėsi Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda, Jonas Voicechavičius-Vaitys, Ignas Piščikas, Rimtas Kalpokas ir kt.). 1928 m. baigęs Kauno meno mokyklą, dirbo Kauno mokytojų seminarijoje ir Moterų dailės darbų mokykloje. 1932-1935 m., gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, gilino studijas Paryžiuje Bulio dailės mokykloje (Ecole Boulle). 1935-1939 m. dėstė Klaipėdos ir 1939-1944 m. Vilniaus pedagoginiuose institutuose. Parašė vadovėlius: „Piešimas lentoje" (1936), „Komponuojamasis piešimas" (1937), „Piešimas iš vaiko aplinkos". 1940-1944 m. gyveno ir dirbo Vokietijoje, nuo 1949 m. - JAV, Čikagoje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1930), Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys (1950) ir valdybos pirmininkas, JAV dailininkų sąjungos narys. Iki pensijos dirbo Čikagos geležinkelių bendrovėje (dažytoju, vėliau - braižytoju, vertėju). Mirė 1986 m.

Parodose dalyvavo nuo 1936 m. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų - Klaipėdoje (1936), Rotveile (1948), Čiurlionio galerijoje (Čikaga), 1957, 1962, 1965, 1971, 1976, 1981), Detroite (1960), Bostone (1968), Brukline (1972). Eksponavo darbus kolektyvinėse parodose JAV ir Europoje. 1954-1957 m. JAV dailininkų parodose laimėjo tris pirmąsias ir vieną antrąją premijas.

 

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai