EN
Parkas "Vilnoja"
Urbaitis Elena
Autoportretas
Metai : XX a. 6-7 dešimtmetis | Matmenys: 107 cm x 71 cm | Medžiagos: Drobė, aliejus

Autoportretas (Urbaitis Elena)