EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Trušys Vitolis

Vaikystė ir pirmieji mokslo metai prabėgo Pušalote. Gyveno Kuršėnuose, mokėsi Garliavos vidurinėje mokykloje, baigė Pušaloto vidurinę mokyklą. 1955-1961 m. studijavo LSSR dailės institute. Nuo 1961 m. Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas, docentas, profesorius, 1965-1974 m. Piešimo katedros vedėjas, vėlau Dailės didaktikos katedros vedėjas. Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 2006 m. pensininkas. Jo tapybos ir akvarelės darbai buvo eksponuojami daugelyje užsienio šalių. Surengė individualių parodų Šiauliuose (1967, 1968, 1970, 1971, 1975, 1986 m.), Vilniuje (1968, 1975 m.), Daugpilyje (1967 m.). Sukūrė freskų („Medicinos istorija", 1973 m.; „Stumbrų medžioklė", 1974 m.), mozaikų („Iš lietuvių mitologijos" Vilniaus universitete, 1978 m.; „Gyvybės medis" Šiaulių ligoninėje, 1982 m.; Jovaras, 1964 m.; Peliksas Bugailiškis, Ignas Prielgauskas, abu 1980 m.), molbertinių paveikslų, akvarelių, piešinių. Kūrinių yra įsigiję visi didieji Lietuvos muziejai, privatūs užsienio kolekcininkai.

Lietuvos dailės muziejuje saugomi darbai: „Motina" (1966 m.), „Natiurmortas su laikrodžiu" (1968 m.), „Ruduo prie Platelių" (1978 m.), „Autobiografija" (1987 m.) ir kt. Monumentalių dailininko mozaikų yra Dramos teatre, Šiaulių kolegijoje, Šiaulių universitete ir kitur. Deja, kai kurie V. Trušio darbai per įvairias rekonstrukcijas buvo sunaikinti.

Dailininkas sukūrė daugybę portretų, peizažų, istorinių paveikslų akvarele, pastele, pieštuku, aliejumi, koliažo, freskos, sgrafito, mozaikos technikomis. Profesorius yra išleidęs ir poezijos knygą. Jis kūrė Šiaulių dailės centrą, rengė pirmąsias viešas vaikų kūrybos parodas, kurios išplito visoje šalyje. Pedagoginė ir kūrybinė veikla įvertinta daugeliu apdovanojimų, o už mozaiką „Iš lietuvių mitologijos" Vilniaus universitete pelnė 1979 m. valstybinę premiją. 1979 m. apie V. Trušį išleista monografija.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai