EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Džiaukštas Silvestras

Silvestras Džiaukštas gimė 1928 m. sausio 3 d. Mikalavo vienkiemyje, Švenčionių raj. 1954 m. baigė Dailės institutą, tapybos specialybę. Parodose dalyvauja nuo 1957 m. Nuo 1962 m. iki 1972 m. dėstė tapybą, kompoziciją Dailės institute. Jo darbai buvo eksponuojami Lietuvos ir užsienio parodose. Pirmoji personalinė paroda įvyko 1978 m. Lietuvos dailės muziejuje.


S. Džiaukšto kūrybos raida - ne šuoliai, o atkaklus ir nuoseklus ėjimas į priekį, vis giliau skverbiantis į žmoguje ir jo aplinkoje vykstančius sudėtingus procesus, vis ryškiau, įtaigiau įkūnijant rūpimą mintį ar idėją. Jau pirmuosiuose dailininko darbuose ryškėja polinkis į apibendrintą temos sprendimą. Nuoširdus intymus išgyvenimas jo drobėse jungiasi su plačiu filosofiniu požiūriu į pasaulį. Tapytoją jaudina didžiosios epochos problemos ir gležnas pirmasis daigas, žmonių likimus lemiantys įvykiai ir trapus pavasario sodo baltumas. Kokią temą dailininkas bepasirinktų, jo dėmesio centre visada yra žmogus, jo vidinis gyvenimas. Pasirinkęs nelengvą teminio - figūrinio paveikslo žanrą, dailininkas ieško kondensuoto, giliaprasmio tikrovės vaizdo. Pojūčio aštrumas, gebėjimas išlaikyti stiprią emocinę įtampą ir sykiu nuolatinis reiklumas sau apskritai būdingas S. Džiaukšto meninei individualybei. Jo kūrinių negalima išskaidyti į atskiras "gražias" detales - jie visada veikia visu ansambliu.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai