EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Norbutaitė Meda

Gimė 1969 m. Šiauliuose.

1998 m. Šiaulių universiteto Menų fakultetas, humanitarinių mokslų magistro laipsnis (dailėtyra, tapyba).

Parodose dalyvauja nuo 1998 m.

Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

 

Rubinai - tai meilės, gyvenimo aistros simbolis... Myliu jūrą, myliu rūką, myliu žmones, myliu tapybą, myliu kūrybą, myliu gyvenimą...myliu MyLĖTI...

Meninės kūrybos sritis- molbertinė ir sieninė tapyba, piešimas mišria technika. Darbuose balansuojama tarp abstrakcijos ir realizmo, būdingas kiek efemeriškas natūros vaizdavimas, fragmentavimas . Beveik visoje kūryboje naudojama reljefinė faktūra.
Kūrybinė domėjimosi sfera- daiktai, sukurti žmogaus, pats žmogus, jo santykis su amžinybe, tai, kas susiję su jo išgyvenimais .Siekiama būtiškesnio, filosofiškesnio požiūrio į pasaulį ir jo daiktus, aktyvesnio skverbimosi į daiktų gelmę, objektų struktūras ir pavidalus.

Mokslai-  Kauno aukštesnioji meno mokykla (meninis apipavidalinimas, sieninė tapyba); Šiaulių universitetas Menų fakultetas (įgytas humanitarinių mokslų magistro laipsnis (dailėtyra, tapyba),vad. prof. V.Gečas).
Dėstau Šiaulių Universitete Piešimo katedroje piešimą ir Vilniaus Gedimino technikos universitete Inžinierinės architektūros katedroje meninę raišką.
2003m. įteikta „Swiss  Baltic Net Graduate Award" premija.
Parodinė veikla nuo 1997m. Rengiu autorines ir dalyvauju grupinėse parodose, projektuose (Lietuva, Olandija, Čekija, Šveicarija, Norvegija, Korėja, Slovėnija, Lenkija, JAE ir kt.)
Nuo 1999m.- Lietuvos  dailininkų sąjungos narė.

http://www.medagallery.com/

 

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai