EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Bulaka Mečislovas


Mečislovas Bulaka (1907 m. rugsėjo 12 d. Kapčiamiestis-1994 m. spalio 21 d. Vilnius) - Lietuvos grafikas, scenografas.


1931 m. baigė Kauno meno mokyklą, mokytojai Mstislavas Dobužinskis, Adomas Galdikas.


1940-1951 m. dėstė Vilniaus dailės institute, 1944-1945 m. instituto rektorius. 1952-1954 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1944 m. docentas. 1954-1960 m. Lietuvos kino studijos dailininkas.


Nuo 1931 m. dalyvavo parodose. 1936 m. Kaune, 1997 m. Vilniuje surengtos individualios parodos. Sukūrė medžio raižinių („Miežiapjūtė", „Motina per karą", abu 1932 m.) knygų iliustracijų (Kazys Boruta. „Duona kasdieninė", 1934 m., Jonas Biliūnas. „Beletristika" ir „Liūdna pasaka", abi 1937 m., pastaroji Paryžiaus pasaulinėje parodoje apdovanota aukso medaliu). Raižiniai tikslaus, griežto štricho, ekspresyvūs. Sangvinu sukūrė piešinių (ciklas „Vilniaus senamiesčio vaizdai", 1943–1950 m.).

Apipavidalino knygų (Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, 1947 m., Antanas Juška. „Lietuviškos dainos" 1954 m. ir „Lietuviškos svotbinės dainos", 1955 m.). Valstybės teatro, Panevėžio dramos teatro spektaklių, kino filmų dailininkas.
Mirė 1994 m. spalio 21 d., sulaukės 87 metų.

 

 

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai