EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Gutauskas Leonardas

Leonardas Gutauskas gimė 1938 m. 1957 - 1965 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1967 m. - Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1976 . - Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Nuo 1989 m. priklauso artistų grupei "Grupė 24". Rašytojui ir dailininkui 1981 m. paskirta Valstybės premija, Rašytojų sąjungos premiją už geriausią 1990-1991 kūrinį gavo romanas Vilko dantų karoliai (pirmoji knyga), 1995 m. paskirta Stasio Šimkaus premija už eiles N. Sinkevičiūtės „Spalvotam ciklui", 1998 m. paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 2001-aisiais - Nacionalinė premija.

Paveikslai

Leonardo Gutausko tapomos temos artimos tiems Lietuvos dailininkams, kurie randa kūrybinių minčių senovės mituose, legendose ir tautosakoje. Jo darbuose pabrėžiama dvasinė ramybė, nekonfliktuojantis santykis su tikrove, kas retai pasitaiko Lietuvos tapyboje, kupinoje emocijų ir temperamento. Galiausiai tai, kad tokios vertybės yra įmanomos amžių sandūros dinamiškume ir stresinėmis žmonijos sąlygomis, yra L. Gutausko darbo ypatybė.

Leonardo Gutausko drobėse vyrauja labai rimta ir šventa atmosfera. Jo darbų temos, pasakojančios apie sielos kelionę į kitą pasaulį, leidžia žiūrovams patirti šią ypatingą nuotaiką. Beje, ši tema randama Lietuvos liaudies tapyboje, skulptūroje ir grafikoje. Darbų atmosferą intensyvina lakoniška simetriška kompozicija ir tų keletos paveiksluose naudojamų objektų (žvakė, angelas, knyga, Dievo motina) formos. Šios formos skiriamos trimis būdais: jos yra archetipinės, t.y. nevaizduojami ne tokie svarbūs dalykai, vaizdas išgrynintas; jie šiurkštūs tarsi kapoti kirviu; jie unikalūs, tačiau išsaugo savo archetipinę prigimtį. Verta pažymėti dar du dalykus. Pirma, Leonardas Gutauskas geba derinti lietuviškas archetipines formas su egiptietiškomis, tokiu būdu supindamas į vientisą vaizdą abiejų kultūrų šaknis. Antra, jo paveikslų šiurkštumas ir griežtumas turi tam tikro rafinuotumo, prabangos ir dangiško blizgesio, kas išgaunama spalvų pagalba. Štai todėl į klausimą "Kokios spalvos yra Dangus?" galime duoti rimtą atsakymą: "Jis yra ledo spalvos" (ledas yra mitinis vanduo).

Be tapybos, Leonardas Gutauskas taip pat kuria poeziją, prozą, iliustruoja savo poezijos ir prozos knygas. Jis išleido 8 poezijos knygas, 13 knygų vaikams, 3 romanus bei tekstus 5 muzikiniams kūriniams. L. Gutauskas kaip rašytojas ir dailininkas viename asmenyje geriausiai save atskleidžia savo knygelėse vaikams. Jo iliustracijos knygelėse vaikams atspindi stilistinę jo raidą tapyboje. Autoriui sekasi užmegzti artimą ryšį su mažaisiais skaitytojais. Daugelyje jo knygų yra speciali pratarmė vaikams - skambąs, rimuotas epigrafas.

L. Gutausko paveiksluose susipina kelių kultūrinių tradicijų simboliai. Jokio motyvo negalima suvokti tiesiogiai. Menininkas siekia sugrąžinti paveikslui šventumą, kurio jis neteko moderniaisiais laikais.

Parodos

L. Gutauskas yra surengęs 12 personalinių parodų. Nuo 1965 m. jis dalyvauja įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje - Vengrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Latvijoje.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai