EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Krasuckas Justinas

Visiška ramybė ir sustingusi tyla. Būtent tai atsiveria tapytojo Justino Krasucko tapomuose portretuose, kuriuose menininkas atveria lankytojo akims žmonių santykius. Įdomiausias aspektas, pasirodantis bene visuose jaunojo menininko kūriniuose - tai itin realistiniai, kone akademine maniera tapyti portretai ir visiškai nerealistiniai peizažai, netikroviška aplinka apglėbianti kūrinių herojus.

Parodoje „Persona" Justinas Krasuckas nagrinėja ne tik žmonių santykius, tačiau ieško kaip atskleisti žmogaus vidines būsenas. Tam menininkas pasirenka ryškiaspalvį koloritą, dažnai jo dėka kūriniuose atsiranda paslaptingumo, nerealumo įspūdis. Per tokį koloritą tapytojas bando rezonuoti žmogaus vidines įtampas bei pusiausvyros paieškas, todėl kai kuriuose darbuose vaizduojami kone identiški personažai, taip bandant atskleisti žmogaus dvilypumą. Personažai J. Krasucko kūriniuose atrodo įvilkti į neapsakomą tylą, kuri jiems suteikia lengvumo įspūdį. Tik šis įspūdis greitai suskaldomas - būtent suskaldomas - kampuotos linijos, kūriniuose sąmoningai nutapyti horizontalūs ir vertikalūs urbanistiniai elementai trikdo žiūrovo žvilgsnį ir priverčia jį giliau žvelgti į tapytojo kūrinius. Čia tampa svarbu nebe portretuojamų asmenų panašumas į tikrą žmogų, o tai, kaip menininkas sugeba perteikti to žmogaus, savo ir juos supančios aplinkos būsenas.

Taigi, tapytojas Justinas Krasuckas šioje parodoje ne tik pateikia žiūrovui neišnykstantį jo dvilypumą, tačiau ir įvaizdina patį save - netiesiogiai, o per savirefleksiją, bei savo jausenų atskleidimą, vaizduojant kitus. Tapyba menininkui - tai jo minčių realizacija, parodoje „Persona" įgaunanti ir gilesnes prasmes - potėpiais išskaityti žmogų, su visomis jo skirtybėmis.


Neringa Krikščiūnaitė

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai