EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Vitartaitė Gražina

Gimusi 1942 m. Krekenavoje

1957-1960 m. mokėsi Kauno dailės mokykloje

1961-1966- LTSR Valstybiniame Dailės institute studijavo monumentaliąją dailę.

1966 m. baigusi minėtąjį institutą, dailininkė aktyviai įsijungė į kūrybinį gyvenimą

1970 m. tapusi Lietuvos dailininkų sąjungos nare.

1980-1989 m. menininkė užėmė Dailės instituto tapybos katedros vedėjos pareigas.

Gražinos Vitartaitės kūryba gerai žinoma ne tik dailės ekspertams, bet ir eiliniams žiūrovams, kadangi tapytoja nuolatos rengia parodas, dalyvauja pleneruose. Vienas svarbiausių šios menininkės bruožų yra gilus atsakomybės jausmas, nenorint paklusti lėkštai ir paviršutiniškai madai, kurią mėgina diktuoti neišmanėlių užgaidoms paklūstanti komercija. Šiuo požiūriu, G.Vitartaitė ištikima rimtas estetines vertybes palaikančiai bei saugančiai tradicijai, kuri grindžiama poetišku subjekto santykiu su gamta, grožio, harmonijos ir saiko teigimu.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai