EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Savickas Augustinas

Gimė Kopenhagoje, kur rezidavo jo tėvas, diplomatas Jurgis Savickis. Mama - gydytoja stomatologė Ida Trakiner, kilusi iš turtingos Sankt Peterburgo žydų šeimos, jos tėvas turėjo stiklo fabriką.


1923-1927 m. gyveno Helsinkyje (Suomija). Po tėvų skyrybų (tėvas vedė antrąkart - savo sekretorę) kartu su motina grįžo į Lietuvą. 1927-1939 m. gyveno ir mokėsi Kaune. 1930-1937 m. vasaros atostogų metu viešėjo pas tėvą Stokholme (Švedija), 1939 m. baigė Kauno 3-ąją gimnaziją ir įstojo į Kauno meno mokyklą.


Studijavo Ženevos universiteto Sociologijos fakultete (Šveicarija), 1939-1940 m. su motina gyveno Prancūzijoje ir Belgijoje. 1940-1941 m. Kaune dirbo lenkų evakuacijos komisijoje, „Karių tiesos" (vėliau „Raudonarmiečio") redakcijoje, mokėsi Vilniaus dailės akademijoje. 1941 m. pasitraukė į SSRS gilumą.


1941-1944 m. dirbo kolūkyje, Mačiščės akmens skaldyklose (netoli Novosibirsko), LSSR meno ansamblių dailininku, studijavo tapybą Maskvos 1905 m. revoliucijos dailės mokykloje. 1942-1943 m. ir 1944-1945 m. Raudonosios armijos 50-osios lietuviškosios divizijos karys.


1945-1949 m. studijavo Vilniaus dailės institute tapybos specialybę (pas Justiną Vienožinskį, Vytautą Mackevičių). 1949-1951 m. dirbo Meno reikalų valdyboje prie LSSR MT. 1951-1972 m. LSSR dailės instituto dėstytojas, 1965 m. docentas. 1963 m. suteiktas menotyros kandidato laipsnis.


1973-1979 m. LSSR MA Istorijos instituto mokslinis bendradarbis. 1985-1993 m. dėstė LSSR dailės institute, Tapybos katedros profesorius. 1988 m. SSRS Mokslų akademijos narys korespondentas. 1993 m. suteiktas menotyros daktaro laipsnis. Nuo 1951 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.


Palaidotas Kairėnų kapinėse.

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai