EN
Parkas "Vilnoja"


Autoriai > Zavišaitė Akvilė

Akvilė Zavišaitė gimė 1962 m. lapkričio 28 d. Vilniuje architekto ir žurnalistės šeimoje.

Jau ankstyvoje vaikystėje žinojo, kad bus dailininkė. Piešdavo ir piešdavo gal nuo trejų metų. Pirmiausia - šunis, vėliau arklius, tiksliau, eikliuosius žirgus, tiesa vieną kitą pavaizduodavo ir sėdintį, kaip šunį. Arkliai buvo jos antroji meilė (po šunų), netgi buvo pradėjusi lankyti jojimo treniruotes, tačiau mamos paskatinta perėjo į plaukimą.

Dar paaugusi susižavėjo išraiškos šokiu ir nors šokti niekur nesimokė, aplinkinius stebino judesio grakštumu ir kūno lankstumu. Neblogai skambino gitara, kurį laiką mokėsi groti ir fleita.

Dar nepradėjus Akvilei lankyti pradinės mokyklos, jos tėvai išsiskyrė: tėvas, aistringas buriuotojas, liko gyventi Nidoje, kur šeima kartu praleido dvejus metus, o mama sugrįžo į Vilnių. Akvilė mokėsi Vilniuje, vasaras leido pas tėvą.

Būdama paskutinėse Vilniaus 44-os vidurinės mokyklos klasėse pradėjo rengtis egzaminams į Valstybinį dailės institutą (dabar Dailės akademija), lankė privačias piešimo pamokas pas dailininką Drėgvą.

Tačiau Vilniaus dailės institute jai neleido laikyti stojamųjų egzaminų - per vadinamą mandatinę komisiją paaiškėjo, kad Akvilė - ne komjaunuolė. Nei tos pačios aukštosios mokyklos absolventas Akvilės tėvas Algis Zaviša, nei tuo metu garsus rašytojas Juozas Baltušis, jos senelis, „blato", kaip tuomet buvo vadinama protekcija, nepadarė.

Niekuomet nepamiršusi meilės gyvūnams Akvilė pasišovė vykti į Kauną studijuoti veterinarijos arba... įsidarbinti naktiniame barmene arba šokėja, ir bandyti patekti į dailę kitais metais. Tačiau namiškių nuo to atkalbėta, pasiliko Vilniuje ir įstojo į Pedagoginį institutą (dabar pedagoginis universitetas) studijuoti anglų kalbos.

Po antro kurso atlikusi praktiką Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, kurioje ir pati buvo trumpai mokiusis, Akvilė susilaukė labai gerų pedagogų atsiliepimų ir raginimų baigus studijas tapti mokytoja. Akvilė nutarė būti piešimo mokytoja.

Tačiau pedagogines studijas teko nutraukti, 1983 metais gavus leidimą išvykti nuolatiniam gyvenimui į Australiją, kur jau buvo įsikūrusi Akvilės mama.

Motinai išvykus Akvilę globojo mamos sesuo Violeta ir aktorė bei poetė Elena Petrauskienė (Žalinkevičaitė). Gyvenimas šios populiarios tų metų Vilniaus asmenybės, daugelio vadintos tiesiog Ponia, namuose, pokalbiai su ja vėliau įkvėpė Akvilės paveikslą „Kryžių dama"..

Tais pačiais metais įstojusi į Niukaslio dailės koledžą (Newcastle College of Advanced Education School of Visual and Performing Arts), kur pasirinko tapybą, piešimą, keramiką. Atskirai dar mokėsi prancūzų kalbos.

1987 metais studijas baigusi įsigijo meno bakalaurės laipsnį ir dailininkės diplomą.

Tais pačiais metais atvykusi į JAV (kur tuo metu gyveno ir dirbo jos motina), Akvilė čia ilgai neužtruko, nors ir buvo gavusi stažuotę Niujorko dailės ir kino meno institute.

Grįžusi į Australiją įstojo į aspirantūrą Hunter Institute of Higher Education, parašė ir apgynė disertaciją „Mano gyvenimas ir mano menas" (žiūr. „Akvilė. Paveikslai, laiškai, prisiminimai"). Už tai jai buvo suteiktas aukštesnio laipsnio dailininkės diplomas (graduate diploma).

1988 metais Akvilė nuvyko į Lietuvą. 1989 metų vasarį-kovą Vilniaus dailės muziejuje surengta personalinė jos tapybos darbų paroda. 

Tų pačių metų spalio mėnesį iš Lietuvos į Australiją sugrįžę paveikslai tais pačiais metais demonstruoti personalinėje parodoje Newcastle Burns-Kaldy galerijoje ir dviejų dailininkų parodoje „Gallery de Maurianne" Sidnėjuje.

Parodose Akvilė Zavišaitė dalyvavo nuo 1984 metų (iš viso jos paveikslai demonstruoti keturiolikoje kolektyvinių ir personalinių parodų).

Jos darbai (daugiausia pasirašyti tik vardu) demonstruoti Australijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje.

Trys retrospektyvinės Akvilės darbų parodos surengtos jau po jos mirties Čiurlionio galerijoje, Čikaga, JAV, 1991; Vilniaus menininkų rūmuose, 1997; galerijoje „Akademija" 2006).

Paskiausioje parodoje buvo rodomas Lietuvos televizijos dokumentinis filmas „Akvilė"; taip pat demonstruojama ir Akvilės atminimui draugų ir artimųjų išsiuvinėtas audeklas, kokius priimta kurti AIDS aukoms Australijoje ir JAV. Dvi savaites trukusią parodą aplankė 1470 žmonių.

Akvilė Zavišaitė mirė Sidnėjuje 1991 metų birželio 2 dieną. Trejus metus kovojusi su mirtinu virusu savo kraujyje. Tik pusę to tragiško laiko pasidalinusi su artimaisiais, pati juos guodė ir drąsino. ypač paskutiniaisiais gyvenimo mėnesiais.

Dailininkė paliko apie 50 didelių drobių ir piešinių, daugybė eskizų, atvirukų, keramikos darbelių. Darbai drobėje atlikti ypatinga pastelės technika, vaizdą kuriant iš įvairiausių spalvų nedidelių brūkšnelių.

Pirmas stambus Akvilės darbas buvo triptikas „Bellevue" šokėjos (studijų metais ji pati šoko to baro scenoje).

Apskritai, jos kūriniams būdingos išilgintos jaunų moterų - baro šokėjų, balerinų - figūros, pusiau nuogos arba aprengtos nepaprastais kostiumais, nemažai portretų ir autoportretų, pasitaiko simbolių, zodiako ženklų. Kai kuriuose paveiksluose gražios mįslingos moterys pozuoja tarytum kraupiame fone, jas supa peiliai, švirkštai, gyvatės, voratinkliai, ant grindų voliojasi plyšusios širdys. Tačiau netrūksta ir humoro elementų, kraupūs ir juokingi didžiulio formato pliušinių žaisliukų grupiniai portretai („Naktinė arbatėlė", „Lentynoje").

„Aš manau, Akvilės darbai kiekviename juos mačiusiame pažadina kažką, kas yra labai intymu, dvasiška, o satyros, karikatūros elementai galbūt net gąsdina.

Akvilė buvo tikra menininkė. Lietuvė burtininkė. Ji praturtino daugybę žmonių, kuriems teko laimė per tuos metus ją pažinti.

Akvilę taip pat galima drąsiai vadinti laisvės ir žmogiškojo orumo įsikūnijimu. Ji buvo tikra pasaulio pilietė. Telaimina ją Dievas".

Taip apie Akvilę atsiliepė jos buvęs mokytojas Newcastle universiteto dėstytojas Garry Jones. Ar jis teisus, paliekame spręsti šios svetainės lankytojams.

PARODOS:

1984 LIETUVIŲ MENO IR TAUTODAILĖS PARODA
Kanbera, Australija

1986 LIETUVIŲ MENO IR TAUTODAILĖS PARODA
Adelaidė, Australija

1986 GRUPINĖ PARODA
"Spears Point" galerija, Niukaslis, Australija

1986 GRUPINĖ PARODA
„Lake Macquarie Gallery", Leik Makvoris, Australija

1988 LIETUVIŲ IŠEIVIJOS DAILĖS PARODA
Vilniaus parodų rūmai (jauniausia dalyvė)

1989 DAILĖ‘89
Čikaga-Niujorkas-Klivlendas-Vašingtonas, JAV

1989 PERSONALINĖ PARODA
Vilniaus dailės muziejus, Lietuva

1989 PERSONALINĖ PARODA
„Burns-Kaldy Gallery, Niukaslis, Australija

1990 DVIEJŲ DAILNINKŲ PARODA
„Gallery de Maurianne", Sidnėjus, Australija

1990 RELIGIJA LIETUVIŲ DAILĖJE
Čiurlionio galerija, Čikaga, JAV

1991 APŽVALGINĖ LIETUVIŲ MENO PARODA DAILĖ‘91 Pasaulio lietuvių centro dailės muziejus, Lemontas, JAV

1991 RESTROSPEKTyVINĖ PERSONALINĖ PARODA Čiurlionio galerija, Čikaga, JAV

1997 RESTROSPEKTyVINĖ PERSONALINĖ PARODA
Vilniaus menininkų rūmai, Lietuva

2006 RESTROSPEKTyVINĖ PERSONALINĖ PARODA
Galerija "Akademija", Vilnius, Lietuva

 

Autoriaus nuotraukos nėra.

Darbai