LT
Parkas "Vilnoja"


Authors > Vaičaitis Adolfas

Adolfas Vaičaitis - dailininkas, grafikas. Gimė 1915 m. birželio 16 d. Plikiškiuose (Pasvalio r.). 1933-1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, grafikos studijoje. 1941-1944 m. dirbo Valstybinės knygų leidyklos meniniu redaktoriumi. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, emigravo į Vakarus, gyveno Vokietijoje. 1949 m. persikėlė į Australiją. Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1940 m. Jo darbų buvo įsigiję Vilniaus ir Šiaulių muziejai. Ne sykį yra laimėjęs plakato konkursą. Pasižymėjo kaip knygų ir periodinės spaudos iliustratorius. yra sukūręs daug tapybos, akvarelės darbų, jo rankai priklauso ir netradiciški eskizai. Dalyvavo parodose Vokietijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje. Skaitė paskaitas meno klausimais lietuvių bendruomenei, yra buvęs lietuvių Kultūros fondo Australijos valdybos pirmininku.

Author photo not available.

Autoportraits